نمایندگی شل

« شرکت پارس شایان » به عنوان یکی از معتبرترین و گسترده ترین شرکت ها در شبکه توزیع، عرضه و فروش رسمی و قانونی محصولات نفتی کارخانجات داخلی و خارجی تولید کننده انواع روغن ها و روانکارهای صنعتی، موتوری و گریس های تخصصی در تهران و سراسر کشور و نمایندگی شل، نمایندگی روغن و گریس و نمایندگی روغن و گریس کلوبر می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scottdewoody.com